Home


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

Aswoensdagviering 19.00 in de sacristie

Huis van God, huis van de buurt


De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.Bereikbaarheid Antonius van Padua: 06 - 49 39 27 30

AgendaWo 26 februari Aswoensdag: 19.00 uur viering in de sacristieVoor vieringen en activiteiten: zie Actueel

Buurt aan tafel: elke 1e en 3e dinsdag van de maand !


Een initiatief vanuit onze parochie: Buurt aan tafel. Vluchtelingen koken een maaltijd voor mensen uit de buurt. Samen eten en elkaar ontmoeten.

Iedereen is welkom: jong en oud, student, gezinnen.

De vrouwen koken gerechten uit hun land van afkomst.


Basisprijs 8 euro, wereldprijs 10 euro, studenten/kleine beurs 6 euro


Waar: parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat 81

Aanvang: 18.00 uur


Aanmelden: per mail: buurtaantafel@wij-dewereld.nl, telefonisch of via de inschrijflijst achter in de kerk.


Actie Kerkbalans


Ook dit jaar hopen wij weer op uw gulle bijdrage om het werk in en vanuit de AvP voort te zetten.


Lees meer over hoe u kunt doneren en hoe u uw gift kunt aftrekken van de belasting!


Pastorale en diaconale bestemming pastorie

Het locatieteam heeft een visie geschreven voor een pastorale en diaconale bestemming van de pastorie.


U kunt hier het document downloaden.

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie NijmegenTijdens het aanleggen van ons nieuwe tochtportaal is een 3d laser

puntenscan van onze kerk gemaakt. Fantastisch om te zien!