Home


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

Huis van God, huis van de buurt


De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie
H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

Tijdens het aanleggen van ons nieuwe tochtportaal is een 3d laser puntenscan van onze kerk gemaakt.
Fantastisch om te zien!

Bezinning op je levenspad


Je levenspad is niet uitgestippeld. Het is een beetje als een pelgrim zonder kaart of boek. Maar je loopt je pad niet alleen.
In een veilig klimaat en onder persoonsgerichte begeleiding vindt in deze bijeenkomst uitwisseling van ervaringen plaats met medepelgrims en wordt de aandacht gericht op stil staan bij jezelf en de plek waar je nu staat. Met als doel, verkrijgen van inzicht, uitzicht en inspiratie.

Deze dag wordt begeleid door Adri Brooijmans, algemeen coördinator van de Pelgrimshoeve in Vessem en door Wilma de Bruin, werkzaam op gebied van communicatie en zingeving.


Dinsdag 13 oktober 2020
Tijd: 10.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Plaats: Pastorie Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96.


Meer info vindt u op de website van het Pelgrimshuis Antonius.

Louis Sibbald


We zijn erg blij dat Louis Sibbald ons team van voorgangers is komen versterken. 
in het parochieblad van september stelt hij zich voor.

Buurt aan Tafel

Vanaf september willen we voor kleine groepen (max 25 personen) de maaltijden weer opstarten en voor andere gasten afhaalmaaltijden verzorgen. 


Aanmelden voor de maaltijden via onze website: www.wij-dewereld.nl

Bereikbaarheid AvP


06 - 49 39 27 30Agenda


Zondagsviering 10.00 uurActiviteiten Pelgrimshuis zie actueel/parochieblad


zo 25 okt: Concert Projectkoor Festina Lente    'Voor altijd'.     Muziek rond Allerzielen.

Afgezegd wegens corona


zo 1 nov Allerheiligen/Allerzielen: kerk open van 14 tot 16uur om een kaarsje op te steken en overledenen in stilte te herdenken

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen