Interieur

Interieur

Zij-altaren

De kerk heeft vier zij-altaren. Het Sacramentsaltaar is ontworpen door Piet Gerrits en gemaakt in de ateliers van de firma Gebr. Erkens.

Het Sint Antonius altaar is ontworpen door de architect Pierre Cuijpers uit Amsterdam. De mensa en de kapitelen, de altaartreden en kaarsenbanken zijn van gepolijst Belgisch graniet. De vier kolommen, waarop de mensa rust, zijn van groen marmer. Het marmeren mozaik-tafereel verbeeldt de Heilige Antonius als patroon van de kerk. Het is ontworpen door Piet Gerrits.

Het Maria altaar is een kopie van het Antonius altaar. Alleen is voor dit altaar rood marmer gebruikt.

Het Sint Josef altaar is afgebroken om plaats te maken voor een doopkapel met een stenen doopvont. De wanden zijn beschilderd door Wim van Woerkom.

Kruisweg


De kruiswegstaties dateren uit 1951 en zijn een geschenk van de parochie aan pastoor Van Dijck.


Priesterkoor


In 1961 werd het priesterkoor aangepast aan de ontwikkelingen in de Eucharistie -de priester ging voor met zijn gezicht naar de gemeenschap. Het oude priesterkoor werd uitgegraven. De preekstoel en de oude communiebank werden gesloopt en het huidige marmeren altaar werd geplaatst. In dit altaar zijn de relikwie├źn van de martelaren Florus en Maximianus ingemetseld.sel

Ramen

Glas in lood

Als u de kerk binnenkomt, dan vallen meteen de prachtige gebrandschilderde ramen in de absis op. Deze ramen zijn werken van de kunstenaar Piet Gerrits, uit 1920. Afgebeeld zijn voorstellingen van de apostel Johannes, Johannes de Doper, de kruisiging van Christus, Abraham en David. In de zijkapellen worden Antonius van Padua en de aankondiging van Christus' geboorte aan Maria uitgebeeld.

Transceptramen

De vier gebrandschilderde ramen in het transept van de kerk zijn van de hand van Lambert Simon. Drie ramen zijn geschonken door de parochianen in 1957, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de kerk. Het vierde raam werd door de pastoor in 1959 geschonken. Samen beelden de ramen het parochie-ideaal uit: 'Christus door de Eucharistie centraal plaatsen in het leven van de parochianen'. Verbeeld wordt het versterken van de band van de parochianen met God, met hun naasten en met de wereld.

Kijk Omhoog!

Kijk omhoog' is de naam van de presentatie over de glas-in-loodramen van de SAntonius van Paduakerk.


Download hier de pdf.