Doen

Actieve parochie

Eén van de peilers van onze parochie is de diaconie (dienen, dienstbaar zijn). Wij vinden het belangrijk dat wij ons geloven ook laten zien in onze daden. We proberen dan ook ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leefsituatie van mensen die niet voluit mee kunnen doen in onze samenleving.


Zo organiseert de werkgroep diaconie bijvoorbeeld al jaren de kerstpakkettenactie waaraan inmiddels veel Nijmeegse kerken meedoen.


Ook worden er regelmatig voedselinzamelingen gehouden voor de Voedselbank.

Werkgroep Diaconie


De werkgroep Diaconie is een oecumenische werkgroep van de Antonius van Padua Parochie en protestantse Gemeente Sectie Stad, Maranathakerk.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Informeer naar de mogelijkheden bij Anneke Leisink,

T: 024-3225239.

Taizé vieringen


Een paar keer per jaar wordt er een Taizé viering georganiseerd. Er worden liederen uit Taizé gezongen afgewisseld met gedachtes en stiltes. Voor vragen of informatie of wilt u op de mailtinglijst neem dan contact op met

Kyra Hoogzaad:

kyra@energyandharmony.nl

Buurt aan Tafel


Op initiatief van twee parochianen wordt 'Buurt aan tafel' georganiseerd.

1 a 2 x per maand op dinsdag koken vluchtelingen voor mensen uit de buurt een gerecht uit hun land van afkomst. Zo kunnen zij een stukje cultuur delen en kan ieder genieten van een lekkere maaltijd en elkaar ontmoeten!
Meer informatie vindt u op

www.wij-dewereld.nl

Dinsdagconferenties


Maar niet alleen zorgen voor elkaar en voor de wereld waarin je leeft is belangrijk. Naast zorgdragen zijn vieren en leren net zo belangrijk. Zo is de parochie betrokken bij de Dinsdagconferenties van het Vincent de Paul Center: kleinschalige, open bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit.
Voedselbank


Twee maal per jaar organiseren wij een grote inzameling van levens- middelen voor de Voedselbank. Deze actie wordt –net als de Kerstpakkettenactie- vanuit onze werkgroep georganiseerd in een groot aantal Nijmeegse kerken.Erwtensoep


Tijdens de Zevenheuvelenloop verkopen wij zelfgemaakte erwtensoep. De totale opbrengst hiervan wordt gegeven aan Stichting Straatmensen.

Kerstpakketten


Sinds lange tijd maken wij kerstpakketten voor vluchtelingen die geen officiële opvang krijgen en voor cliënten van de Voedselbank.

Dassen breien


Ook kunnen mensen die van breien houden dassen en sokken breien voor dak- en thuislozen. Deze worden in de kerk ingezameld en regelmatig naar de dak- en thuislozen gebracht.

.

Rommelmarkt


Begin september organiseren wij een rommelmarkt. Mensen van beide kerken leren elkaar op een gezellige manier kennen. Bovendien brengt het ook geld op. Dit gaat voor de helft naar de kerk en de andere helft besteden wij aan een diaconaal doel.Divers


Naast deze grote acties worden er door het jaar heen nog een aantal andere activiteiten georganiseerd, zoals in de Veertigdagentijd een Vastenmaaltijd, een keer per jaar de verkoop van “eerlijke” producten uit de Derde Wereld en het vullen van rugzakjes met schoolspullen voor kinderen in Oost-Europa en Afrika.