Activiteiten


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Huis van de buurt


Leven in een buurt betekent oog hebben voor de buurt. Vanuit de parochie gaan we op bezoek bij zieken, ouderen en alleenstaanden – als zij dat op prijs stellen! Maar we hebben ook oog voor andere groepen of mensen in onze samenleving, die onze aandacht nodig hebben. Mensen die niet voluit mee kunnen doen in het gewone leven van alledag. Speciale aandacht is er voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen, dak- en thuislozen en cliënten van de Voedselbank. En we kijken ook verder: wij ondersteunen ook projecten in de Derde Wereld.


Maar niet alleen zorgen voor elkaar en voor de wereld waarin je leeft is belangrijk. Naast zorgdragen zijn vieren en leren net zo belangrijk. Daarvoor hebben we als vaste activitieiten het Paduahuis, de film in de huiskamer en in de Vasten en de Advent meditatieve bijeenkomsten op zondagmiddag.Huisbezoek


Wilt u graag bezoek ontvangen vanuit de parochie? Dat kan! Leden van de ziekenbezoekgroep bezoeken regelmatig mensen in de buurt. U kunt bellen voor een afspraak:

024-3222388


Zie ook:


www.vincentdepaulcenter.nl


www.wij-dewereld.nl


Zorgdragen, leren en vieren.....
Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen