Pelgrimshuis


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

Agenda


Wo 4 sept. Augustinuslezing:

Identiteit en religie in de moderne samenleving: kansen en gevaren bezien vanuit Augustinus


Gastspreker Matthias Smalbrugge

Boskapel Graafseweg 276

Wo 4 sept. Augustinuslezing:

Identiteit en religie in de moderne samenleving: kansen en gevaren bezien vanuit Augustinus


Waar gaat het debat over anno 2019? Over identiteit. Vanaf Europa tot en met gender. Maar daar ging het in de tijd van Augustinus ook al over. Niet minder heftig en Augustinus was een hoofdspeler in dat debat. Wat zei en dacht hij? Hebben we daar nu nog iets aan? Dat bespreken we op 4 september.

De samenleving in Augustinus’ tijd is in verwarring en is in een overgangstijd. Rome is al een keer gevallen, 410, en tegen het eind van Augustinus’ leven staan de Vandalen aan de poort van zijn stad. De Romein, die Augustinus is, ziet zijn samenleving ten dele veranderen, ten dele in elkaar storten. Augustinus reageert daar op verschillende wijzen op. Aan de ene kant benadrukt hij het belang van een heldere religieuze identiteit, voor hem de christelijke.  Aan de andere kant is er meer. Augustinus is geen fanaticus die alleen de identiteit van het christendom wil benadrukken. Hij is ook degene die probeert nieuwe wegen te vinden als het gaat om het ervaren van het mysterie van de omgang met God. Dat blijkt niet alleen uit zijn Belijdenissen, maar ook uit zijn theoretische werk over de Drievuldigheid.

Telkens weer probeert Augustinus achter de woorden te zoeken en verder te gaan dan een bepaald leerstuk. Want juist als je meent God begrepen te hebben, dan heb je hem niet begrepen, zegt hij in een van zijn preken.

Zo zoekt hij dus naar een spiritualiteit die geloof kan worden en geloof dat de bron kan zijn van een bepaalde spiritualiteit.

Het gaat hem niet om de christelijke gemeenschap als een gesloten samenleving.  Wel gaat het hem om herkenbaarheid in een samenleving die zoekt naar een gemeenschap die niet uitsluit, maar insluit.

 

Matthias Smalbrugge. Studeerde in Amsterdam en Parijs en promoveerde op de triniteitsleer van Augustinus. Hij was predikant in de Waalse Kerken en in de PKN. Sinds 2015 is hij hoogleraar met als leeropdracht ‘Europese cultuur en christendom’. Lid van het Theologisch Elftal van Trouw.  

 

Datum:               Woensdag 4 september 2019

Tijd:                    20.00u.- 22.0 u.

Kosten:               10,00 euro p.p.

Plaats:                Stadsklooster Mariken/Augustijns Centrum de Boskapel Graafseweg 276.      

Pelgrimshuis Antonius


In het oprichten van een Stadsklooster door de Boskapel en een Pelgrimshuis (AvP) hebben wij elkaar gevonden in een samenwerking. 

Het stadsklooster, een virtuele of werkelijke plek die sociaal-spirituele initiatieven in Nijmegen met elkaar wil verbinden, en het pelgrimshuis hebben wel wat raakvlakken en ze kunnen elkaar goed aanvullen.


Het pelgrimshuis is in de eerste plaats bedoeld voor gasten die vooral van buiten Nijmegen zullen komen, maar we organiseren ook activiteiten voor iedereen uit Nijmegen. Het stadsklooster is vooral op Nijmegen gericht, maar heeft een grotere uitstraling. De activiteiten die vanuit het stadsklooster worden georganiseerd kunnen ook heel interessant zijn voor gasten die in het pelgrimshuis verblijven.


Zo onstaat er een mooie samenwerking waarbij wij elkaar goed kunnen versterken. Op deze pagina vindt dus zowel activiteiten van het Pelgrimshuis als van het Stadsklooster.

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen