Parochiebladen

Parochieblad

Antonius Onderweg is het parochieblad van de Antonius van Paduaparochie. Het verschijnt 7 à 8 keer per jaar in een oplage van 450 stuks. De redactie wordt gevormd door Henrike van Riel, Frans Blom en Beppie Peters. Wilt u ook een bericht schrijven voor het parochieblad? U kunt uw kopij sturen per email: redactie@avpnijmegen.nl

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet of ingekort te plaatsen.

Deadline kopij


Deadline voor het inleveren van kopij: voor 4 september


Verschijningsdatum:

13 september

Archief


Hier vindt u parochiebladen uit voorgaande jaren

Archief


De nummers die verschenen zijn vanaf 2020 kunt u vinden in het archief.