Gebouw

Het gebouw

De Antonius van Paduakerk is ontworpen door Jos Margry (1888-1982). De eerste steen van de kerk werd gelegd op 4 april 1916 en op 20 juni 1917 werd het kerkgebouw ingewijd door bouwpastoor O’Reilly. Omdat een deel van het benodigde geld afkomstig was uit een fonds van een groot vereerder van de heilige Antonius van Padua, werd de kerk naar deze heilige vernoemd.

Kerk zonder toren


Op de ontwerptekening is een toren voorzien, maar door geld gebrek is deze toren nooit gebouwd. Uiteindelijk werd besloten om het budget voor de toren te gebruiken voor de bouw van het parochiehuis.

Monument


De pastorie, het parochiehuis en het kerkgebouw de Parochie Antonius van Padua zijn in december 2008 aangewezen als gemeentelijk monument. De parochie heeft in 2008 een dertiental glas-in-loodramen laten herstellen naar aanleiding van stormschade en de slechte staat van een aantal van deze ramen. De non-figuratieve ramen met een veiligheidsrisico zijn in 2008 geheel hersteld.


Architektuur


Een kruisbasiliek met een hoog opgaand schip en lagere zijbeuken. De kerk heeft dubbele transeptarmen; deze worden op de kruising met het schip overwelfd door een koepel met stervormig gewelf.

De Antonius van Paduakerk is een in kruisverband gemetselde kerk

Zangbalkon


Het zevenzijdige koor heeft een kooromgang. Boven de kooromgang zijn luchtbogen aangebracht. Het koor wordt geflankeerd door twee kapellen, met driezijdige sluiting. Voor elke kapel is een zangbalkon aangebracht, dat geleed wordt door spitsbogen. De balkonnen worden afgesloten door een bakstenen ballustrade.

Kapitelen


De kapitelen van de zuilen en bundelpijlers hebben hoofdzakelijk plantmotieven. Een aantal heeft beeldhouwwerk met de Evangelistensymbolen en één heeft het wapen van NIjmegen.

Monument

Citaat uit het rapport ter verwerving van de monumentenstatus:

"De kerk is van cultuurhistorische waarde voor de religieuze en algemene ontwikkeling van de stad Nijmegen. De kerk is ook een representatief voorbeeld van een vroeg ontwerp van Jos Margry. Het interieur is harmonieus en evenwichtig."