Actie kerkbalans 2

Kerkbalans 2024

lees meer

Informatie over belastingaftrek giften

 

Omdat onze kerk een ANBI-instelling is, is het mogelijk om uw giften, of een deel daarvan, van uw belastingen af te trekken.

Er zijn twee soorten giften:

  • Gewone giften
  • Periodieke giften

 

Met name de periodieke giften zijn belastingtechnisch interessant; hiervoor gelden sinds 2014 eenvoudiger regels.

 

Gewone giften

Indien u gedurende een jaar meer dan 1% van uw inkomen aan giften besteed, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Deze giften hoeven niet allemaal aan één instelling geschonken te worden: u mag alle giften die u in een jaar heeft gedaan aan ANBI-instellingen en vergelijkbare instellingen bij elkaar optellen. Wanneer u dan aan minimaal 1% van uw inkomen komt, mag u het meerdere aftrekken. Het inkomen van uw eventuele fiscale partner moet u wel meerekenen.

 

Voorbeeld:

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van€ 35.000,=.

Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, dus € 350,=.Aan de kerk doneert u een bedrag van € 200,=.Daarnaast doneert u in totaal een bedrag van € 400,=, verspreid over verschillende ANBI-instellingen.In totaal doneert u dus € 600,= op jaarbasis.Voor de belastingen mag u het bedrag boven het drempelbedrag, dus € 250,= van uw belastbaar inkomen aftrekken.

 

Periodieke giften

Indien u gedurende een periode van vijf jaar een vast bedrag aan de kerk doneert, dan mag u dit bedrag als periodieke gift van uw belastbaar inkomen aftrekken.

 

Er zijn twee redenen waarom een periodieke gift voor u extra gunstig kan zijn:

 

  • Tot en met 2013 was voor een periodieke gift een notariële akte vereist; vanaf 2014 is zo'n gift echter eenvoudiger: een overeenkomst met de begunstigde, de kerk, is voldoende. Heel praktisch betekent dit dat we gezamenlijk het belastingformulier voor periodieke giften invullen.

 

  • U mag de volledige gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Er geldt dus niet een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. Als het u beter uitkomt, mag u minder doneren aan de kerk en kunt u toch profiteren van een belastingaftrek.

 

Voorbeeld:

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 30.000,=.

U doneert aan de kerk jaarlijks een bedrag van € 300,= als periodieke gift.

 

Omdat de volledige gift aftrekbaar is van de belastingen, zult u in dit geval netto wellicht 42% minder betalen. U betaalt dan feitelijk € 174,= in plaats van € 300,=.

Over vijf jaar gerekend scheelt dat € 630,= aan netto inkomsten voor u of voor de kerk.

 

Meer informatie

Voor zowel de gewone gift als voor de periodieke gift geldt dat u deze gift niet in één keer hoeft te betalen. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een maandelijkse afschrijving.

 

Aan de bovenstaande informatie kunt u overigens geen rechten ontlenen. Er zijn allerlei uitzonderingen. Voor AOW-gerechtigden gelden bijvoorbeeld andere percentages.

U kunt meer informatie vinden bij de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/


Voorbeeld: