Vieren


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Vieren in de Antonius van Padua


U bent van harte welkom bij onze wekelijkse zondagsviering om 10.00 uur.


Vanuit het vierend samenkomen willen we ons geloof gestalte geven in ons dagelijks leven. In de liturgie streven we naar een evenwichtige verhouding tussen schriftlezing, verkondiging, stilte, muziek, zang en symboliek. In de liturgie proberen we aan te sluiten bij wat mensen vandaag de dag bezig houdt.


Ronde tafel

Achter in de kerk staat een ronde tafel. Na afloop van de viering kunnen mensen die dat willen nog even samen napraten over de lezingen of de overweging.


Een overzicht van de vieringen in de AvP vindt u op de pagina Actueel.

 
Doop, huwelijk en uitvaartDe vieringen bij doop, huwelijk en uitvaart hebben hun eigen plaats in de kerk. Samen met de familie wordt de liturgie samengesteld, de lezingen uitgekozen en de muziek bepaald, wat deze vieringen een heel persoonlijk karakter geeft. De parochie helpt bij het vinden van een vorm om vreugde of verdriet te beleven in het huis van God.


ContactWilt u graag uw kinderen in de Antonius van Paduakerk laten dopen, of wilt u hier trouwen of vanuit deze kerk begraven worden?


Neem dan gerust contact op met onze coördinator

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen