Gregoriaans koor


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Gregoriaans koor


Het gregoriaans koor  heeft 12 zangers. Dirigent is Sander Ram. Het zingen gebeurt in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Voor een gregoriaanse mis worden de wisselende gezangen van de zondag gezongen (intro├»tus, alleluia / graduale tussenzang, offertorium en communio). Daarnaast de vaste gezangen van de mis (kyrie, gloria, credo, sanctus, pater noster en agnus dei).Repetities


Elke laatste zondag van de maand zingen wij in de viering in de Antonius van Paduakerk. Verder zingen wij ook op enkele kerkelijke feestdagen: de dagmis van Eerste Kerstdag, Palmzondag en Witte Donderdag. In enkele uitvaarten per jaar wordt op verzoek gregoriaans gezongen. Een enkele keer zingt het koor elders als gastkoor. Belangstelling? Wekelijkse  repetitie van een uur op donderdagen om 19.30 uur. Altijd welkom.Opvattingen


Gregoriaanse zang is een bijdrage aan de liturgie. Ook blijft zo een waardevolle traditie en cultuur in stand. Onze opvattingen over kerk en geloof zijn niet traditioneel of dogmatisch. Integendeel; er is een open houding tegenover ontwikkelingen in kerk en liturgie. Het gregoriaans wordt gevoeld als een op zichzelf waardevol en prettig element.

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen