Muziek


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Verschueren orgel


In de kerk staat een Verschueren orgel, dat in 2007 helemaal gereviseerd is. Werkelijk ieder onderdeel is door de handen van vakmensen en vrijwilligers gegaan. Na vele uren schoonmaken, repareren of vervangen is het orgel weer helemaal klaar om de vieringen te ondersteunen. Het orgel wordt dagelijks bespeeld door orgelleerlingen en het wordt gebruikt tijdens concerten.

Concerten


Vooral koren maken graag gebruik van de mogelijkheidom een concert te geven in de Antonius van Paduakerk. Lees meer over de mogelijkheden op de pagina Concerten. 


Verschueren orgel


Veranderingen aan het orgel:


Sinds 1968 beschikt de Paduakerk over een fraai mechanisch orgel gebouwd door de orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen.

Dat dit een goede investering was is gebleken uit jarenlang goed functioneren van dit instrument tijdens onze erediensten en tijdens concerten. In al die jaren was er slechts af en toe onderhoud nodig en een keer in de zoveel jaar (zeker na stoffig onderhoud aan onze kerk, bijvoorbeeld stuc of schilderwerk) een grondige reiniging en generale stembeurt. Daardoor staat het orgel er nog steeds goed bij en functioneert het week in week uit zonder noemenswaardige gebreken.


Het orgel is gebouwd in een tijd dat er meer waardering kwam voor de ambachtelijke orgelbouw uit de barok. Daardoor werden er sinds de jaren 50 weer mechanische orgels gemaakt en ging het weer over kwaliteit ipv kwantiteit. Ook werd het heldere klankbeeld van barokorgels als voorbeeld genomen voor nieuwe orgels. Het Marcussen orgel in de Nicolaikerk te Utrecht is daar het belangrijkste voorbeeld van. De bouw van dat orgel heeft voor een enorme verandering in ook met name de Nederlandse orgelbouw geleid. Ook ons Verschueren orgel klinkt helder en boventoonrijk. Ons orgel is fraai maar niet erg groot. Dat maakt dat ieder register (of klankkleur) belangrijk en nodig is. Het tweede klavier heeft een zeer schel register dat past in dat boventoonrijke beeld (de cymbel), maar in de praktijk door alle organisten zelden gebruikt word. Het wordt als te schel en te hard ervaren. Al jaren hebben we hierover gepraat en bij het laatste grote onderhoud (zo’n 7 jaar geleden) gaven we het nog een kans. We zijn nu weer zoveel jaar verder en samen met Paul en Ton hebben we geconstateerd dat het orgel veel beter af zou zijn met een zogenaamde nasard. Ook een boventoonrijk register maar met veel grotere gebruiksmogelijkheden.


In overleg met verschillende partijen (Stichting Vrienden van Antonius van Padua, Verschueren Orgelbouw en locatieteam) hebben we besloten om een nieuwe nasard te laten maken door Verschuere,n die past in het klankbeeld van het orgel en die de plaats inneemt van de cymbel. Nu het eindelijk gebeurd is denken we regelmatig: waarom hebben we dit niet eerder gedaan! Het nieuwe register is zeer geslaagd en laat zich combineren met tal van andere registers. Zo zijn er nieuwe klankkleuren en combinaties mogelijk. Tegelijkertijd zijn 2 registers van plaats gewisseld wat ook een verbetering is voor het gebruik. De octaaf van het 2de klavier is verhuisd naar het Hoofdwerk en de fluit 2 van het Hoofdwerk is verplaatst naar het 2de klavier. Dit is in de lijn van de oorspronkelijk opgegeven dispositie. We hebben nooit begrepen waarom hier tijdens de bouw van is afgeweken. Nu dit is gewijzigd ervaren wij dit in het gebruik als veel logischer en is de klankopbouw van het orgel evenwichtiger geworden. Voor volgende generaties is de originele cymbel netjes ingepakt en ligt in de orgelkast opgeslagen.


Dit alles heeft in ons jubileum jaar plaats gevonden en was afgerond in april. Ongetwijfeld heeft u al een nieuwe frisse klank gehoord en de oren gespitst! We zijn erg gelukkig met de ingreep en willen hierbij iedereen bedanken die mee heeft gedacht en die deze upgrade van ons orgel heeft mogelijk gemaakt (in het bijzonder 'Stichting Vrienden van Antonius van Padua').


September 2017

Berry van Berkum


Akoestiek om trots op te zijn


Muziek speelt een belangrijke rol in onze parochie. In de eerste plaats natuurlijk de koren die zingen tijdens de vieringen: het KleinKoor, het Gregoriaans koor en Larissa (bij uitvaarten en huwelijken). Berry van Berkum en Paul Keijsers zijn de vaste organisten tijdens de vieringen.

Daarnaast zijn vooral koren enthousiast over de akoestiek van de Antonius van Paduakerk.


Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen