Glas-in-lood


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Glas-in-lood


Als u de kerk binnenkomt, dan vallen meteen de prachtige gebrandschilderde ramen in de absis op. Deze ramen zijn werken van de kunstenar Piet Gerrits, uit 1920. Afgebeeld zijn voorstellingen van de apostel Johannes, Johannes de Doper, de kruisiging van Christus, Abraham en David. In de zijkapellen worden Antonius van Padua en de aankondiging van Christus'geboorte aan Maria uitgebeeld.TranseptramenDe vier gebrandschilderde ramen in het transept van de kerk zijn van de hand van Lambert Simon. Drie ramen zijn geschonken door de parochianen in 1957, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de kerk. Het vierde raam werd door de pastoor geschonken in 1959. Samen beelden de ramen het parochie-ideaal uit: 'Christus door de Eucharistie centraal plaatsen in het leven van de parochianen.' Verbeeld wordt het versterken van de band van de parochianen met God, met hun naasten en met de wereld.

Kijk omhoog !Kijk omhoog is de naam van de presentatie over de glas-in-loodramen van de SAntonius van Paduakerk.


Download hier de pdf.

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen