Actie Kerkbalans


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Actie Kerkbalans 2020Drie redenen voor uw gift:


  • U stelt ons in staat om anderen te helpen. We doen veel voor iedereen die onze hulp nodig heeft.
  • Binnen de RK-kerk volgen wij een eigen koers. Of liever gezegd: aan onze veelkleurig parochie voegen wij onze kleur toe. Iedereen heeft daarbij een volwaardige plaats. Daarvoor is het nodig dat wij financieel onafhankelijk zijn.
  • Ook in het komende jaar zijn weer veel investeringen nodig om de kerk van uw buurt in stand te houden. Dit jaar gaan we het verlichte vieringstorentje op de kerk restaureren. Het is klein, maar voor velen een herkenningspunt in de buurt. En de restauratie is duur, maar noodzakelijk. Als buurtbewoner kunt u hieraan een bijdrage geven.Actie kerkbalans 2020: Geef voor je kerk, kerk zijn we samen.


Op 8 november kopte het dagblad Trouw:

‘Minder mensen doen meer, kerken krimpen, maar kerkgangers helpen meer mensen in nood’

Ook onze kerkgemeenschap wordt ontegenzeggelijk langzaam kleiner, maar dat betekent zeker niet een afnemende vitaliteit: vele vrijwilligers, jong en oud, in onze gemeenschap zetten zich nog steeds heel actief in!

Die vitaliteit uit zich ook in de initiatieven om enerzijds meer samen te doen met andere geloofsgemeenschappen, zoals het stadsklooster, en anderzijds door meer naar buiten te treden in een nieuw te vormen diaconaal centrum

Beide initiatieven zijn de speerpunten voor het jaar 2020. Het vieren met het stadsklooster hebben we in de gemeenschap al een aantal keren besproken en zullen dat in 2020 ook blijven doen. 


Voor het nieuw op te richten diaconaal centrum is de Pastorie van onze kerk een zeer geschikt gebouw.

We hebben in 2019 een deel van de inkomsten van de Pastorie moeten missen door voorgenomen verbouwingsplannen en vroegtijdige ontruiming.

Maar als het diaconaal centrum de kans krijgt, komt daar in 2020 duidelijk verandering in!


Het zijn initiatieven die veel van onze gemeenschap vragen en daarbij is Uw steun, in welke vorm dan ook, heel erg welkom.

Elke initiatief brengt kosten met zich mee en wij hopen dat U met uw bijdrage ons wilt steunen. Op die manier is de Padua kerk niet alleen een huis van God maar meer dan ooit een huis van de buurt.


Wij ondervinden al jaren de steun van velen en dat waarderen wij enorm!

Wilt u dit jaar overwegen om het diaconaal centrum/ het pelgrimshuis met een extra gift te steunen? Voor de inrichting zoeken wij donateurs.


De actie kerkbalans is voor onze kerk een van de belangrijkste inkomstenbronnen.

Nieuwe deelnemers verwelkomen wij graag en U kunt daarbij eventueel aantekenen dat uw steun speciaal bedoeld is voor het diaconaal centrum-pelgrimshuis.

Aan trouwe donateurs vragen we om te denken aan een afronding naar boven. Het is belangrijk dat we ook het komend jaar in financieel opzicht een vitale gemeenschap zijn.


Uw gift en de belastingdienst

Omdat onze kerk(parochie) een ANBI-instelling is, is het mogelijk (een deel van) uw giften van uw inkomstenbelasting af te trekken.

Denk er eens aan uw gift-groot of klein- om te zetten in een periodieke gift.

Dit is fiscaal gunstig omdat u die gift volledig van uw belastbaar inkomen kan aftrekken.

Wij kunnen U helpen om de benodigde formulieren in te vullen.


Martien Peters, penningmeester


Bankrekening AvP:  NL96 INGB 0000 9403 56


Informatie over belastingaftrek giftenOmdat onze kerk een ANBI-instelling is, is het mogelijk om uw giften, of een deel daarvan, van uw belastingen af te trekken.

Er zijn twee soorten giften:

  • Gewone giften
  • Periodieke giften


Met name de periodieke giften zijn belastingtechnisch interessant; hiervoor gelden sinds 2014 eenvoudiger regels.


Gewone giften

Indien u gedurende een jaar meer dan 1% van uw inkomen aan giften besteed, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Deze giften hoeven niet allemaal aan één instelling geschonken te worden: u mag alle giften die u in een jaar heeft gedaan aan ANBI-instellingen en vergelijkbare instellingen bij elkaar optellen. Wanneer u dan aan minimaal 1% van uw inkomen komt, mag u het meerdere aftrekken. Het inkomen van uw eventuele fiscale partner moet u wel meerekenen.


Voorbeeld:

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 35.000,=.

Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, dus € 350,=.


Aan de kerk doneert u een bedrag van € 200,=.

Daarnaast doneert u in totaal een bedrag van € 400,=, verspreid over verschillende ANBI-instellingen.

In totaal doneert u dus € 600,= op jaarbasis.


Voor de belastingen mag u het bedrag boven het drempelbedrag, dus € 250,= van uw belastbaar inkomen aftrekken.Periodieke giften

Indien u gedurende een periode van vijf jaar een vast bedrag aan de kerk doneert, dan mag u dit bedrag als periodieke gift van uw belastbaar inkomen aftrekken.


Er zijn twee redenen waarom een periodieke gift voor u extra gunstig kan zijn:


•Tot en met 2013 was voor een periodieke gift een notariële akte vereist; vanaf 2014 is zo'n gift echter eenvoudiger: een overeenkomst met de begunstigde, de kerk, is voldoende. Heel praktisch betekent dit dat we gezamenlijk het belastingformulier voor periodieke giften invullen.


•U mag de volledige gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Er geldt dus niet een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. Als het u beter uitkomt, mag u minder doneren aan de kerk en kunt u toch profiteren van een belastingaftrek.


Voorbeeld

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 30.000,=.

U doneert aan de kerk jaarlijks een bedrag van € 300,= als periodieke gift.


Omdat de volledige gift aftrekbaar is van de belastingen, zult u in dit geval netto wellicht 42% minder betalen. U betaalt dan feitelijk € 174,= in plaats van € 300,=.

Over vijf jaar gerekend scheelt dat € 630,= aan netto inkomsten voor u of voor de kerk.


Meer informatie

Voor zowel de gewone gift als voor de periodieke gift geldt dat u deze gift niet in één keer hoeft te betalen. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een maandelijkse afschrijving.


Aan de bovenstaande informatie kunt u overigens rechten ontlenen. Er zijn allerlei uitzonderingen. Voor AOW-gerechtigden gelden bijvoorbeeld andere percentages.

U kunt meer informatie vinden bij de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/


Indien u dat wenst, kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met uw penningmeester, Corné van Iersel


E:  c.van.iersel@outlook.com

T:  06-16470300Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen