Actie Kerkbalans


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Actie Kerkbalans 2021Drie redenen voor uw gift:


  • U stelt ons in staat om anderen te helpen. We doen veel voor iedereen die onze hulp nodig heeft.
  • Binnen de RK-kerk volgen wij een eigen koers. Of liever gezegd: aan onze veelkleurig parochie voegen wij onze kleur toe. Iedereen heeft daarbij een volwaardige plaats. Daarvoor is het nodig dat wij financieel onafhankelijk zijn.
  • Ook in het komende jaar zijn weer veel investeringen nodig om de kerk van uw buurt in stand te houden. Als buurtbewoner kunt u hieraan een bijdrage geven.Actie kerkbalans 2021:

Geef vandaag voor de kerk van morgen


Voor onze Antonius van Padua kerkgemeenschap betekent dit dat onze kerk van morgen er alleen kan zijn, als wij ons er vandaag voor inzetten.

U begrijpt dat onze kerk en kerkgemeenschap het in het afgelopen jaar moeilijk heeft gehad. De perioden van niet vieren en dus niet bij elkaar kunnen komen door de pandemie heeft ons allen sociaal geraakt. Wij hebben als locatieteam ons uiterste best gedaan om het contact met U te behouden om U te laten voelen dat wij ook een kerk voor de gemeenschap en de buurt willen zijn. Ook dit jaar willen wij er weer voor U zijn en zijn bezig met allerlei plannen voor

de kerk van vandaag en morgen.


Het ontwikkelen van plannen en de uitvoering daarvan vragen veel van onze gemeenschap. Daarbij is Uw steun, in welke vorm dan ook, heel erg welkom.

Dit jaar hopen we toch nieuwe bewoners te vinden voor onze pastorie, in ieder geval wordt er hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.

Elke initiatief brengt kosten met zich mee en wij hopen dat U met uw bijdrage ons wilt steunen. Op die manier is de Padua kerk niet alleen een huis van God maar meer dan ooit een huis van de buurt.


Wij ondervinden al jaren de steun van velen en dat waarderen wij enorm!

Ook in de periode dat we maar beperkt konden vieren, hebben we gemerkt dat U ons financieel steunt, maar het wegvallen van een deel van de inkomsten van het verhuren van onze gebouwen heeft een behoorlijk gat geslagen in onze reserves.

De actie kerkbalans is voor onze kerk een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Nieuwe deelnemers verwelkomen wij graag!


Aan trouwe donateurs vragen we om te denken aan een afronding naar boven. Wij hebben door de pandemie wat in te halen (oa. verlies van collecte inkomsten, ca 5000€) en het is belangrijk dat we ook het komend jaar in financieel opzicht een vitale gemeenschap blijven
Martien Peters, penningmeester


Bankrekening AvP:  NL96 INGB 0000 9403 56


Informatie over belastingaftrek giftenOmdat onze kerk een ANBI-instelling is, is het mogelijk om uw giften, of een deel daarvan, van uw belastingen af te trekken.

Er zijn twee soorten giften:

  • Gewone giften
  • Periodieke giften


Met name de periodieke giften zijn belastingtechnisch interessant; hiervoor gelden sinds 2014 eenvoudiger regels.


Gewone giften

Indien u gedurende een jaar meer dan 1% van uw inkomen aan giften besteed, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Deze giften hoeven niet allemaal aan één instelling geschonken te worden: u mag alle giften die u in een jaar heeft gedaan aan ANBI-instellingen en vergelijkbare instellingen bij elkaar optellen. Wanneer u dan aan minimaal 1% van uw inkomen komt, mag u het meerdere aftrekken. Het inkomen van uw eventuele fiscale partner moet u wel meerekenen.


Voorbeeld:

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 35.000,=.

Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, dus € 350,=.


Aan de kerk doneert u een bedrag van € 200,=.

Daarnaast doneert u in totaal een bedrag van € 400,=, verspreid over verschillende ANBI-instellingen.

In totaal doneert u dus € 600,= op jaarbasis.


Voor de belastingen mag u het bedrag boven het drempelbedrag, dus € 250,= van uw belastbaar inkomen aftrekken.Periodieke giften

Indien u gedurende een periode van vijf jaar een vast bedrag aan de kerk doneert, dan mag u dit bedrag als periodieke gift van uw belastbaar inkomen aftrekken.


Er zijn twee redenen waarom een periodieke gift voor u extra gunstig kan zijn:


•Tot en met 2013 was voor een periodieke gift een notariële akte vereist; vanaf 2014 is zo'n gift echter eenvoudiger: een overeenkomst met de begunstigde, de kerk, is voldoende. Heel praktisch betekent dit dat we gezamenlijk het belastingformulier voor periodieke giften invullen.


•U mag de volledige gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Er geldt dus niet een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. Als het u beter uitkomt, mag u minder doneren aan de kerk en kunt u toch profiteren van een belastingaftrek.


Voorbeeld

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 30.000,=.

U doneert aan de kerk jaarlijks een bedrag van € 300,= als periodieke gift.


Omdat de volledige gift aftrekbaar is van de belastingen, zult u in dit geval netto wellicht 42% minder betalen. U betaalt dan feitelijk € 174,= in plaats van € 300,=.

Over vijf jaar gerekend scheelt dat € 630,= aan netto inkomsten voor u of voor de kerk.


Meer informatie

Voor zowel de gewone gift als voor de periodieke gift geldt dat u deze gift niet in één keer hoeft te betalen. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een maandelijkse afschrijving.


Aan de bovenstaande informatie kunt u overigens rechten ontlenen. Er zijn allerlei uitzonderingen. Voor AOW-gerechtigden gelden bijvoorbeeld andere percentages.

U kunt meer informatie vinden bij de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen