Actie Kerkbalans


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Actie Kerkbalans 2018Drie redenen voor uw gift:


  • U stelt ons in staat om anderen te helpen. We doen veel voor iedereen die onze hulp nodig heeft.
  • Binnen de RK-kerk volgen wij een eigen koers. Of liever gezegd: aan onze veelkleurig parochie voegen wij onze kleur toe. Iedereen heeft daarbij een volwaardige plaats. Daarvoor is het nodig dat wij financieel onafhankelijk zijn.
  • Ook in het komende jaar zijn weer veel investeringen nodig om de kerk van uw buurt in stand te houden. Dit jaar gaan we het verlichte vieringstorentje op de kerk restaureren. Het is klein, maar voor velen een herkenningspunt in de buurt. En de restauratie is duur, maar noodzakelijk. Als buurtbewoner kunt u hieraan een bijdrage geven.Samen dragen we de gemeenschap


We hebben een fantastisch jaar achterde rug. Het 100-jarig bestaan hebben we uitbundig gevierd – een reis naar Padua, de publicatie van twee boeken, een

grote buurtmaaltijd op het kerkplein, verschillende muzikaleactiviteiten en meer. We wetenook in onze gewonedoen – zondagsvieringen, gespreksavonden in

het kader van het Paduahuis en dergelijke – mensen te boeien en aan ons te binden. Gelukkig zijn weeen vitale gemeenschap. Bovendien hebben we het afgelopen jaar met onze diaconale activiteiten ook weer bijgedragen aan verschillende goede doelen.


Goede doelen

De Kleurfabriek verzorgt activiteiten voor kinderen van ons ‘buurt-AZC’ op het Limosterrein.enheeft ter ere van het eeuwfeest een

donatie van € 2.400,= ontvangen. Wij’deWereld verzorgt buurtmaaltijden in het parochiehuis. Zij mocht € 1.000,= ontvangen uit extra donaties met het eeuwfeest. De jaarlijkse rommelmakrt bracht ook dit jaar weer een ongelofelijk bedrag op van ruim € 10.000,=, waarvan de helft voor Stichting Gast.

Er zat ook een stijgende lijn in de verkoop van erwtensoep bij de Zevenheuvelenloop: ruim € 1.000,= voor de Stichting Straatmensen. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere acties (vasten, advent, voedselpakketten, kerstpakketten, koffiebonnen, dassen en mutsen breien etc.)

Gedurende het hele jaar organiseren we veel voor andere mensen, maar met de Actie Kerkbalans vragen we een bijdrage voor onszelf. Daarmee blijft ons werk ook in de toekomst mogelijk.


Restauratie kerktoren

De Actie Kerkbalans is – naast de wekelijkse collecte in de kerk – één van de belangrijke inkomstenbronnen voor onze kerk. Wij verzoeken u daarom om ook dit jaar weer gul te geven. Het komende jaar staat de restauratie van ons kerktorentje in de planning. De onderhoudstoestand van het torentje, dat een eeuw lang weer en wind heeft weten te doorstaan is slecht en restauratie kan niet langer worden uitgesteld. U zult begrijpen dat dit forse kosten met zich meebrengt. We zijn al enkele jaren aan het sparen, maar doen toch een extra beroep op u doen om deze restauratie mogelijk te maken. De kerk met zijn verlichte vieringstorentje is één van de bakens die de buurt zijn eigenheid geeft.

Voor het torentje doen we daarom óók een beroep op u als buurtbewoner, ook als u geen deel wilt zijn van onze kerkgemeenschap. In dat geval kunt u uw donatie specifiek bestemmen voor de restauratie van de kerk.


Voor grote, maar ook voor kleinere donateurs, kan het interessant zijn uw gift via een overeenkomst te regelen. Dit is fiscaal erg gunstig, waardoor het voor u wellicht beter mogelijk is uw bijdrage te geven. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact met me opnemen.


Corné van Iersel, penningmeester

c.van.iersel@outlook.com

tel. 06-16470300


Bankrekening AvP:  NL96 INGB 0000 9403 56


Informatie over belastingaftrek giftenOmdat onze kerk een ANBI-instelling is, is het mogelijk om uw giften, of een deel daarvan, van uw belastingen af te trekken.

Er zijn twee soorten giften:

  • Gewone giften
  • Periodieke giften


Met name de periodieke giften zijn belastingtechnisch interessant; hiervoor gelden sinds 2014 eenvoudiger regels.


Gewone giften

Indien u gedurende een jaar meer dan 1% van uw inkomen aan giften besteed, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Deze giften hoeven niet allemaal aan één instelling geschonken te worden: u mag alle giften die u in een jaar heeft gedaan aan ANBI-instellingen en vergelijkbare instellingen bij elkaar optellen. Wanneer u dan aan minimaal 1% van uw inkomen komt, mag u het meerdere aftrekken. Het inkomen van uw eventuele fiscale partner moet u wel meerekenen.


Voorbeeld:

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 35.000,=.

Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, dus € 350,=.


Aan de kerk doneert u een bedrag van € 200,=.

Daarnaast doneert u in totaal een bedrag van € 400,=, verspreid over verschillende ANBI-instellingen.

In totaal doneert u dus € 600,= op jaarbasis.


Voor de belastingen mag u het bedrag boven het drempelbedrag, dus € 250,= van uw belastbaar inkomen aftrekken.Periodieke giften

Indien u gedurende een periode van vijf jaar een vast bedrag aan de kerk doneert, dan mag u dit bedrag als periodieke gift van uw belastbaar inkomen aftrekken.


Er zijn twee redenen waarom een periodieke gift voor u extra gunstig kan zijn:


•Tot en met 2013 was voor een periodieke gift een notariële akte vereist; vanaf 2014 is zo'n gift echter eenvoudiger: een overeenkomst met de begunstigde, de kerk, is voldoende. Heel praktisch betekent dit dat we gezamenlijk het belastingformulier voor periodieke giften invullen.


•U mag de volledige gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Er geldt dus niet een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. Als het u beter uitkomt, mag u minder doneren aan de kerk en kunt u toch profiteren van een belastingaftrek.


Voorbeeld

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 30.000,=.

U doneert aan de kerk jaarlijks een bedrag van € 300,= als periodieke gift.


Omdat de volledige gift aftrekbaar is van de belastingen, zult u in dit geval netto wellicht 42% minder betalen. U betaalt dan feitelijk € 174,= in plaats van € 300,=.

Over vijf jaar gerekend scheelt dat € 630,= aan netto inkomsten voor u of voor de kerk.


Meer informatie

Voor zowel de gewone gift als voor de periodieke gift geldt dat u deze gift niet in één keer hoeft te betalen. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een maandelijkse afschrijving.


Aan de bovenstaande informatie kunt u overigens rechten ontlenen. Er zijn allerlei uitzonderingen. Voor AOW-gerechtigden gelden bijvoorbeeld andere percentages.

U kunt meer informatie vinden bij de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/


Indien u dat wenst, kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met uw penningmeester, Corné van Iersel


E:  c.van.iersel@outlook.com

T:  06-16470300Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen