Paduahuis


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Padua Catechesehuis


Vaak hoor je, bijvoorbeeld ook bij de koffie na de viering, zeggen, dat het vandaag de dag niet zo gemakkelijk is een gelegenheid te vinden om met geloofsgenoten over geloven in God te praten en wat dat voor je betekent in het dagelijks leven.

Wij willen opnieuw plaats maken voor het elkaar tegenkomen in ons geloven hier en nu en ruimte scheppen voor gezamenlijke bezinning en reflectie. Wij willen elkaar gelegenheid geven om wat ons werd doorgegeven in verband te brengen met waar wij in onze tijd toe geroepen worden, tot onze verademing en bezieling.


PADUAHUIS: geloven hier en nu

Het PADUAHUIS staat  open voor iedereen die wil en die er zin in heeft zich bezinnenderwijs met een bepaald facet van ons geloven (hier en nu) bezig te houden. Door inleiding en gesprek. Het inleiden staat in dienst van het gesprek.  Je komt elkaar dus tegen. Degenen die zo’n bijeenkomst inleiden, zijn -op af en toe een uitzondering na- telkens  mede-parochianen.


Wanneer er een bijeenkomst staat gepland wordt dat aangegeven bij actueel en/of op de home pagina 
Bezinning


Het PADUAHUIS staat open voor iedereen die zich bezinnenderwijs met een bepaald facet van ons geloven (hier en nu) bezig wilt houden. Wij proberen opnieuw plaats te maken voor het elkaar tegenkomen in ons geloven hier en nu en ruimte te scheppen voor gezamenlijke bezinning.


Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen