Over de AvP


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

Huis van God, huis van de buurt


De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.


Vieren in de Antonius van Padua


U bent van harte welkom bij onze wekelijkse zondagsviering om 10.00 uur.


Vanuit het vierend samenkomen willen we ons geloof gestalte geven in ons dagelijks leven. In de liturgie streven we naar een evenwichtige verhouding tussen schriftlezing, verkondiging, stilte, muziek, zang en symboliek. In de liturgie proberen we aan te sluiten bij wat mensen vandaag de dag bezig houdt.


Een overzicht van de vieringen in de AvP vindt u op de pagina Actueel.

 ContactWilt u graag uw kinderen in de Antonius van Paduakerk laten dopen, of wilt u hier trouwen of vanuit deze kerk begraven worden?


Neem dan gerust contact op met onze coördinator


Doop, huwelijk en uitvaartDe vieringen bij doop, huwelijk en uitvaart hebben hun eigen plaats in de kerk. Samen met de familie wordt de liturgie samengesteld, de lezingen uitgekozen en de muziek bepaald, wat deze vieringen een heel persoonlijk karakter geeft. De parochie helpt bij het vinden van een vorm om vreugde of verdriet te beleven in het huis van God.


Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen