Actie Kerkbalans

 

Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

 

Actie Kerkbalans 2016

 

 

Drie redenen voor uw gift:

 

  • U stelt ons in staat om anderen te helpen. We doen veel voor iedereen die onze hulp nodig heeft.
  • Binnen de RK-kerk volgen wij een eigen koers. Of liever gezegd: aan onze veelkleurig parochie voegen wij onze kleur toe. Iedereen heeft daarbij een volwaardige plaats. Daarvoor is het nodig dat wij financieel onafhankelijk zijn.
  • Ook in het komende jaar zijn weer veel investeringen nodig om de kerk van uw buurt in stand te houden. In 2016 gaan we het verlichte vieringstorentje op de kerk restaureren. Het is klein, maar voor velen een herkenningspunt in de buurt. En de restauratie is duur, maar noodzakelijk. Als buurtbewoner kunt u hieraan een bijdrage geven.

 

 

Samen dragen we de gemeenschap

 

Het mooie van een kerk is dat er zoveel verschillende mensen samenkomen. Arm en rijk. Jong en oud. Gestudeerd of niet. Doorgewinterde Nijmegenaar of nieuwkomer van ver weg. Het maakt niet uit. Met onze verschillen verrijken we elkaar.

 

Sommigen van u zijn wekelijks in de kerk te vinden. Anderen misschien alleen op hoogtijdagen. Met elkaar delen we onze hoop en vinden we momenten van rust en bezinning. Met elkaar zijn we ook in staat om bij te dragen aan een mooiere samenleving.

 

Dit jaar is een bijzonder jaar voor onze gemeenschap: 100 jaar geleden werd de eerste steen van de Antonius van Paduakerk gelegd. Daarom organiseren we dit jaar en volgend jaar verschillende extra activiteiten met en voor de buurt en voor onze kerkgemeenschap.

 

Als bijna honderdjarige zijn we nog altijd een gemeenschap in opbouw. We organiseren steeds meer activiteiten die voor een bredere groep aantrekkelijk zijn. Elke dinsdag is er Buurt aan Tafel: maaltijden voor buurtbewoners uit Nijmegen-Oost. Dit doen we los van de kerk. U hoeft niet kerkelijk te zijn om toch aan de maaltijden deel te nemen en buurtgenoten te ontmoeten.

 

We doen veel aan diaconie. Met onder andere een grote rommelmarkt, de verkoop van erwtensoep tijdens de Zevenheuvelenloop, het samenstellen van voedselpakketten, het inzamelen van schoolspullen en het breien van dassen en mutsen helpen we vluchtelingen, straatmensen, mensen met een kleine portemonnee en mensen uit ontwikkelingslanden.

 

Dit jaar zijn we extra actief met het bieden van hulp aan vluchtelingen. Dat mag ook van ons worden verwacht, nu er in Heumensoord 3.000 mensen wonen. Wij willen ze een warm welkom bieden. We dragen bij met fietsen en andere spullen, maar vooral door middel van persoonlijke contacten. Elke week bezoeken mensen van Heumensoord onze kerk en eten zij als gasten mee bij Buurt aan Tafel.

 

Dit alles kunnen we alleen doen, omdat we zo’n mooie en actieve gemeenschap vormen. Voor wie zich daartoe aangetrokken voelt, organiseren we vele verdiepende bijeenkomsten, die soms ook interessant zijn voor wie niet kerkelijk is. Iedereen is welkom!

 

U kunt aan deze gemeenschap bijdragen door u als vrijwilliger in te zetten, maar óók met een financiële donatie. Er is veel geld nodig om onze activiteiten voort te zetten en onze prachtige gebouwen in stand te houden.

 

De actie Kerkbalans is voor onze kerk één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Nieuwe deelnemers verwelkomen we graag. Aan onze trouwe donateurs vragen we eens te denken aan een afronding naar boven. Het is belangrijk dat we ook het komende jaar in financieel opzicht een vitale gemeenschap zijn.

 

Corné van Iersel

Penningmeester

H. Antonius van Padua

 

 

 

>>> IBAN: NL96 INGB 0000 9403 56 <<<

 

 

 

 

 

Informatie over belastingaftrek giften

 

 

Omdat onze kerk een ANBI-instelling is, is het mogelijk om uw giften, of een deel daarvan, van uw belastingen af te trekken.

Er zijn twee soorten giften:

  • Gewone giften
  • Periodieke giften

 

Met name de periodieke giften zijn belastingtechnisch interessant; hiervoor gelden sinds 2014 eenvoudiger regels.

 

Gewone giften

Indien u gedurende een jaar meer dan 1% van uw inkomen aan giften besteed, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Deze giften hoeven niet allemaal aan één instelling geschonken te worden: u mag alle giften die u in een jaar heeft gedaan aan ANBI-instellingen en vergelijkbare instellingen bij elkaar optellen. Wanneer u dan aan minimaal 1% van uw inkomen komt, mag u het meerdere aftrekken. Het inkomen van uw eventuele fiscale partner moet u wel meerekenen.

 

Voorbeeld:

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 35.000,=.

Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, dus € 350,=.

 

Aan de kerk doneert u een bedrag van € 200,=.

Daarnaast doneert u in totaal een bedrag van € 400,=, verspreid over verschillende ANBI-instellingen.

In totaal doneert u dus € 600,= op jaarbasis.

 

Voor de belastingen mag u het bedrag boven het drempelbedrag, dus € 250,= van uw belastbaar inkomen aftrekken.

 

 

Periodieke giften

Indien u gedurende een periode van vijf jaar een vast bedrag aan de kerk doneert, dan mag u dit bedrag als periodieke gift van uw belastbaar inkomen aftrekken.

 

Er zijn twee redenen waarom een periodieke gift voor u extra gunstig kan zijn:

 

•Tot en met 2013 was voor een periodieke gift een notariële akte vereist; vanaf 2014 is zo'n gift echter eenvoudiger: een overeenkomst met de begunstigde, de kerk, is voldoende. Heel praktisch betekent dit dat we gezamenlijk het belastingformulier voor periodieke giften invullen.

 

•U mag de volledige gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Er geldt dus niet een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. Als het u beter uitkomt, mag u minder doneren aan de kerk en kunt u toch profiteren van een belastingaftrek.

 

Voorbeeld

U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen van € 30.000,=.

U doneert aan de kerk jaarlijks een bedrag van € 300,= als periodieke gift.

 

Omdat de volledige gift aftrekbaar is van de belastingen, zult u in dit geval netto wellicht 42% minder betalen. U betaalt dan feitelijk € 174,= in plaats van € 300,=.

Over vijf jaar gerekend scheelt dat € 630,= aan netto inkomsten voor u of voor de kerk.

 

Meer informatie

Voor zowel de gewone gift als voor de periodieke gift geldt dat u deze gift niet in één keer hoeft te betalen. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een maandelijkse afschrijving.

 

Aan de bovenstaande informatie kunt u overigens rechten ontlenen. Er zijn allerlei uitzonderingen. Voor AOW-gerechtigden gelden bijvoorbeeld andere percentages.

U kunt meer informatie vinden bij de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/

 

Indien u dat wenst, kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met uw penningmeester, Corné van Iersel

 

e-mail: cvaniersel@xmsnet.nl

telefoon: 024 - 356 18 44.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen