Leerhuis


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen


Leerhuis door Albert Meijer


In een parochie zijn belangrijk: de diakonie: goed zorgen voor elkaar en voor de wereld waarin je leeft; het leerhuis: voortdurend met het 'verhaal' (de bijbel) bezig zijn en tot je door laten dringen, want is van doorslaggevend gewicht voor de diakonie; de liturgie: de dankbaarheid vieren jegens de Eeuwige, dat we leven mogen, dat we dienen mogen, dat de aarde ons is toevertrouwd; dit doet de gemeenschap door woord en gebaar in verbondenheid met het vieren van die ons zijn voorgegaan en het nodige aan ons hebben doorgegeven.


Voort-durend met het verhaal bezig zijn hoort bij een parochie als het halen van adem. Een leer-gang om voort te blijven gaan: te leren en te leven.

Met wie er tijd en zin in hebben, gaan we ons om de twee weken verdiepen in wat in de Bijbel op schrift is komen te staan.
Leerhuis

2016-2017


1e en de 3e woensdag van de maand om de 14 dagen.


Tijd

’s morgens van 10.30 – 12.15.


Plaats

iMevr. F. vd Venne Groesbeekseweg 65.


Vrije inloop

Van te voren opgeven is NIET nodig en u hoeft ook niet iedere keer te komen!
Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen