Home

 

Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

 

Huis van God, huis van de buurt

 

De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

Klankritueel Allerheiligen

 

 

Op zondag 30 oktober van 16-17 uur verzorg ik op initiatief van de Antonius van Paduaparochie een klankritueel waarbij we de overledenen herdenken. Dit ritueel geeft opnieuw vorm aan de traditie van Allerzielen, maar is niet gebonden aan een religie. De klanken van klankschalen, stem en andere instrumenten nodigen je uit om naar binnen te gaan en zachtjes aangeraakt te worden. Geef jezelf de tijd om te voelen wat er is. Je innerlijke stem te horen die je troost en steunt. Loslaten en ruimte creëren om weer verder te kunnen. Plaats: Parochiehuis

 

Agenda

 

Leerhuis elke 1e en 3e woensdag van de maand: 10.30-12.15u

bij F. vd Venne Groesbeekseweg 65

 

Buurt aan tafel: iedere 1e en 3e dinsdag van de maand in het parochiehuis.

 

Zo 30 oktober: KLankritueel Allerzielen

 

Vrij 4 nov 20u: Concert van Toonkunstkoor Nijmegen: Requiem van Duruflé o.l.v. dirigent Hans de Wilde en organist Berry van Berkum

 

Di 8 nov: Pelgrimeren en terugblik op de reis naar Padua

 

 

Voor vieringen en meer activiteiten: zie Actueel

 

De Kleurfabriek

Wie jarig is trakteert! En dat doen we dan ook. In de aanloop naar het eeuwfeest zullen wij geld ophalen voor De kleurfabriek. In het asielzoekerscentrum in Nijmegen wonen ruim 100 minderjarigen. Samen met

de bewoners van het azc wil Stichting Kleurfabriek

Nijmegen minstens een keer per week laagdrempelige,

creatieve activiteiten gaan organiseren voor deze

groep, in een veilige, vertrouwde omgeving.

Achter in de kerk staat een thermometer die aangeeft hoeveel geld er al is opgehaald. En natuurlijk volgen er nog verschillende acties om het bedrag te verhogen.

 

Voor meer informatie zie: www.kleurfabrieknijmegen.nl

Buurt aan tafel: elke 1e en 3e dinsdag van de maand !

 

Een initiatief vanuit onze parochie: Buurt aan tafel. Vluchtelingen koken een maaltijd voor mensen uit de buurt. Samen eten en elkaar ontmoeten.

Iedereen is welkom: jong en oud, student, gezinnen.

De vrouwen koken gerechten uit hun land van afkomst.

 

Basisprijs 8 euro, wereldprijs 10 euro, studenten/kleine beurs 6 euro.

 

Waar: parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat 81

Aanvang: 18.00 uur

 

Aanmelden: per mail: buurtaantafel@wij-dewereld.nl, telefonisch of via de inschrijflijst achter in de kerk.

 

 

 

 

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen