Home


Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

Huis van God, huis van de buurt


De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

Bereikbaarheid Antonius van Padua: 06 - 49 39 27 30

Tijdens het aanleggen van ons nieuwe tochtportaal is een 3d laser

puntenscan van onze kerk gemaakt. Fantastisch om te zien!

VoedselinzamelingTraditiegetrouw organiseren we in
de periode voor Pinksteren weer in
heel veel kerken een grote voedselinzameling voor klanten van
de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe.
Voor al deze klanten wordt iedere
week een krat met levensmiddelen
samengesteld, liefst met zo gezond
mogelijke producten. Gewone levensmiddelen die nodig zijn om een
gezonde maaltijd op tafel te zetten.

We hopen dat veel mensen meedoen met deze actie, want er is iedere week heel
veel nodig om ruim 700 kratten te
vullen! Zondag 9 juni kunt u na de mis nog levensmiddelen inleveren. 
Het gaat om :

* groenten en fruit in blik of glas
* houdbare melk
* rijst, maccaroni, spagetti, mie of
andere pasta.

AgendaDi 18 juni 18-19.30u:

Wij'de Wereld ZOMER diner op het kerkplein

Vlees(biologisch) €12,50 vegetarisch €10,00 kleine beurs €10,00

Aanmelden uiterlijk 14 juni: www.wij-dewereld.nl


Za 29 juni 20u: Concert Alphons Diepenbrock

Mozarts Requiem
Voor vieringen en activiteiten: zie Actueel
Buurt aan tafel: elke 1e en 3e dinsdag van de maand !


Een initiatief vanuit onze parochie: Buurt aan tafel. Vluchtelingen koken een maaltijd voor mensen uit de buurt. Samen eten en elkaar ontmoeten.

Iedereen is welkom: jong en oud, student, gezinnen.

De vrouwen koken gerechten uit hun land van afkomst.


Basisprijs 8 euro, wereldprijs 10 euro, studenten/kleine beurs 6 euro


Waar: parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat 81

Aanvang: 18.00 uur


Aanmelden: per mail: buurtaantafel@wij-dewereld.nl, telefonisch of via de inschrijflijst achter in de kerk.


Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen