Home

 

Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

Huis van God, huis van de buurt

 

De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

Tijdens het aanleggen van ons nieuwe tochtportaal is een 3d laser puntenscan van onze kerk gemaakt. Fantastisch om te zien!

19 juni Buurt aan tafel op

het kerkplein groot succes!

 

Bijna 200 mensen hebben op 19 juni samen op het kerkplein gegeten. Een heel bijzondere maaltijd met parochianen, buurtgenoten en vaste gasten van Buurt aan Tafel. Voor herhaling vatbaar!

Buurt aan tafel: elke 1e en 3e dinsdag van de maand !

 

Een initiatief vanuit onze parochie: Buurt aan tafel. Vluchtelingen koken een maaltijd voor mensen uit de buurt. Samen eten en elkaar ontmoeten.

Iedereen is welkom: jong en oud, student, gezinnen.

De vrouwen koken gerechten uit hun land van afkomst.

 

Basisprijs 8 euro, wereldprijs 10 euro, studenten/kleine beurs 6 euro

 

Waar: parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat 81

Aanvang: 18.00 uur

 

Aanmelden: per mail: buurtaantafel@wij-dewereld.nl, telefonisch of via de inschrijflijst achter in de kerk.

 

Agenda

 

 

Di 19 juni 15.30-17u: Extra Dinsdagconferentie i.v.m. het afscheid van Cyrus van Vught, pastoor van de St.Stephanusparochie en de Antonius van Paduakerk. titel: 'Herder, een beeld voor dienend leiderschap' begeleider Tjeu van Knippenberg

Groesbeekseweg 19c

 

di 19 juni 18-19.30u: Zomerdiner op het kerkplein georganiseerd door Buurtaantafel. Aanmelden, de eerste 100 aanmeldingen hebben slecht weer garantie

 

 

Buurt aan tafel: iedere 1e en 3e dinsdag van de maand in het parochiehuis

 

Voor overige vieringen en meer activiteiten: zie Actueel

 

 

 

 

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen