Home

 

Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

 

Huis van God, huis van de buurt

 

De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

Tijdens het aanleggen van ons nieuwe tochtportaal is een 3d laser puntenscan van onze kerk gemaakt. Fantastisch om te zien!

De Kleurfabriek

Wie jarig is trakteert! En dat doen we dan ook. In de aanloop naar het eeuwfeest zullen wij geld ophalen voor De kleurfabriek. In het asielzoekerscentrum in Nijmegen wonen ruim 100 minderjarigen. Samen met

de bewoners van het azc wil Stichting Kleurfabriek

Nijmegen minstens een keer per week laagdrempelige,

creatieve activiteiten gaan organiseren voor deze

groep, in een veilige, vertrouwde omgeving.

Achter in de kerk staat een thermometer die aangeeft hoeveel geld er al is opgehaald. En natuurlijk volgen er nog verschillende acties om het bedrag te verhogen.

 

Voor meer informatie zie: www.kleurfabrieknijmegen.nl

AvP 100 jaar

 

Op vrijdag 21 april van 2.15 tot 22:00 uur biedt de AvP vanwege het eeuwfeest een gratis benefiet jazz improvisatieconcert aan. Trio Hot met o.a. onze organist Berry van Berkum op orgel, Steven Kamperman rietblazer en Dion Nieland bassist speelt de sterren van de hemel! Na afloop deurcollecte, bestemd voor De Kleurfabriek.

 

Vanaf 13 maart plaatsen wij 100 dagen lang een inspirerende tekst op onze Facebook pagina enop deze website kunt u zich hier laten inspireren!

 

 

Agenda

 

Buurt aan tafel: iedere 1e en 3e dinsdag van de maand in het parochiehuis.

 

Leerhuis elke 1e en 3e woensdag van de maand: 10.30-12.15u

bij F. vd Venne Groesbeekseweg 65

 

 

Vastenmaaltijd do 30 maart 17.45u in het parochiehuis. (zie bericht hieronder)

 

Film in de huiskamer: wo 5 april om 19.30 u

 

Inloopavond: do 6 april vanaf 20u in de pastorie

 

Voor vieringen en meer activiteiten: zie Actueel

 

 

 

 

Vastenmaaltijd: eet u mee?

Donderdag 30 maart kunt u weer deenemen aan de Vastenmaaltijd. We eten samen een eenvoudige maaltijd en luisteren naar bezinnende teksten. De bijdrage is minimaal € 5,-. We hopen natuurlijk op een hogere bijdrage; deze gaat naar ons goede doel 'De Kleurfabriek' (zie elders deze pagina). Opgeven kan via mail: secretariaat@avpnijmegen.nl

Zelf meebrengen: bord – dessertschaaltje – bestek – glas.

Inloop vanaf 17.45u, start maaltijd 18.00u.

Buurt aan tafel: elke 1e en 3e dinsdag van de maand !

 

Een initiatief vanuit onze parochie: Buurt aan tafel. Vluchtelingen koken een maaltijd voor mensen uit de buurt. Samen eten en elkaar ontmoeten.

Iedereen is welkom: jong en oud, student, gezinnen.

De vrouwen koken gerechten uit hun land van afkomst.

 

Basisprijs 8 euro, wereldprijs 10 euro, studenten/kleine beurs 6 euro

 

Waar: parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat 81

Aanvang: 18.00 uur

 

Aanmelden: per mail: buurtaantafel@wij-dewereld.nl, telefonisch of via de inschrijflijst achter in de kerk.

 

Avp 100 jaar!

Feestweek 18-25 juni!

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen