Home

 

Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

 

Veiling

kunst en curiaosa

Huis van God, huis van de buurt

 

De kerk zonder toren aan de Groesbeekseweg is het huis van de parochie H. Antonius van Padua. Een bonte verzameling mensen rond het goede nieuws van Jezus Christus. Elke week komen we bij elkaar om stil te zijn, te luisteren, te bidden, te zingen en te vieren dat God nabij is. Maar ook om elkaar te ontmoeten, in lief en leed.

Kerk-zijn en kerkgebouw hangen bij de Antonius van Paduakerk nauw met elkaar samen. God ontmoeten vraagt om aandacht, sfeer, stilte. Het kerkgebouw helpt daarbij.

 

Bereikbaarheid Antonius van Padua: 06 - 49 39 27 30

Tijdens het aanleggen van ons nieuwe tochtportaal is een 3d laser

puntenscan van onze kerk gemaakt. Fantastisch om te zien!

De Veiling van 15 september heeft €1390,- opgebracht. De hele opbrengst is bestemd voor de restauratie van de vieringstoren

 

 

Rommelmarkt succes!

 

Ook dit jaar hebben we weer een zeer geslaagde rommelmarkt gehouden.

De bruto opbrengst is €10.893,80 een mooi resultaat. Met dank aan alle medewerkers

 

Agenda

 

 

Di 25 sept-23 okt-27 nov 19.30-21u: Paduahuis: 'Geloven in deze tijd': Parochiehuis v Slichtenhorststraat 81

 

 

 

 

 

Voor overige vieringen en meer activiteiten: zie Actueel

 

 

 

Buurt aan tafel: elke 1e en 3e dinsdag van de maand !

 

Een initiatief vanuit onze parochie: Buurt aan tafel. Vluchtelingen koken een maaltijd voor mensen uit de buurt. Samen eten en elkaar ontmoeten.

Iedereen is welkom: jong en oud, student, gezinnen.

De vrouwen koken gerechten uit hun land van afkomst.

 

Basisprijs 8 euro, wereldprijs 10 euro, studenten/kleine beurs 6 euro

 

Waar: parochiehuis aan de van Slichtenhorststraat 81

Aanvang: 18.00 uur

 

Aanmelden: per mail: buurtaantafel@wij-dewereld.nl, telefonisch of via de inschrijflijst achter in de kerk.

 

Copyright 2014 Antonius van Paduaparochie Nijmegen